CPAP Maskesi Seçimi

CPAP Maskesi Seçimi

CPAP Maskesi Seçimi

Burun mu, ağız-burun maskesi mi ?

Uyku Apnesi tedavisinde CPAP Maskesi Seçimi

CPAP, uyku apnesinin tedavisinde maalesef henüz alternatifi bulunamamış bir tedavi seçeneğidir.

Hastanın bu cihaza uyumunun sağlanmasında doğru basınç ve doğru maske seçimi önemlidir.

Maalesef burun tıkanıklıklarını veya hastanın başlangıçta izlenen nefes alamama hissini oro-nazal (ağız-burun maskesi) maskelerle aşma çabası araştırmada da görüldüğü gibi basıncın yükseltilme gereğini beraberinde getirmektedir. Basınç yüksekliğine rağmen izlenen solunum düzensizlikleri hastanın CPAP cihazına adaptasyonunu bozmaktadır.

CPAP basıncının uyku testi ile yapılması, hastanın takibi, uyumunun sağlanması ve CPAP kullanımını zorlaştıran faktörlerin giderilmesi, kısa ve uzun sürede uyumu artırmaktadır.

Yasal Uyarı

Tüm gayretlerimize rağmen bu Web Sitesindeki bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Bu Web Sitesindeki hiçbir bilgi bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir. Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca size yönelik genel bilgileri içerir. Bu web sitesinde okuduğunuz bilgiler sağlık uzmanınızla olan ilişkinizin yerine geçemez. Uykum.com doktorluk yapmaz veya tıbbi hizmet ya da tavsiye sunmaz ve bu web sitesindeki bilgiler tıbbi tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Tanı ve tedavi için daima sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz

TOP