CPAP Tedavisi Kalp Hastalıklarının Sonuçlarını Etkiler mi ?

CPAP Tedavisi Kalp Hastalıklarının Sonuçlarını Etkiler mi ?

Uyku apne sendromunun hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi kalp hastalıkları risk faktörlerini artırdığı çok iyi bilinmektedir.

Kalp hastalıklarına da uyku apne sendromu sırasında daha sık rastlanmaktadır. Uyku apne sendromu tedavi edilmediğinde, kalp hastalıklarının olumsuz  sonuçlarına da daha sık rastlanmaktadır.

CPAP tedavisinin uyku apne sendromu ile ilişkili hipertansiyon, diyabet ve obeziteyi kontrol altına aldığı, kalp hastalıklarına bağlı olumsuz sonuçları da engellediği bilinmektedir.

Son olarak yapılan çok merkezli bir çalışmada, CPAP tedavisinin ancak doğru basınç ve tüm gece kullanımla olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir.

Sonuç: CPAP kullanmak değil, CPAP ı doğru ayar ile sürekli kullanmak kalp hastalıklarının sonuçlarında  etkilidir.

Does CPAP Prevent Cardiovascular Events in Obstructive Sleep Apnea?

Sleep cardiologist Dr. Lee Surkin, M.D., discusses a recent study about the effectiveness of CPAP treatment for sleep apnea in helping with cardiovascular problems. The study concludes that CPAP has no noticeable positive effect, but Dr. Surkin suggests that the study has problems.

For more information, go to sleepbetter.tv/

TOP