Evde Uyku Testi : Artılar ve Eksiler

Evde Uyku Testi

Uyku testi (Polisomnografi) evde yapılabilen bir testtir.

Teknolojinin uyku testlerini kaydeden aletlerin küçülmesini ve pratikleşmesini sağlaması uyku testlerinin evde yapılabilir hale gelmesini sağlamıştır.

Başlangıçta ön tanı veya tarama amacıyla kullanılan bu testler, zaman içinde uyku merkezlerindeki yığılma nedeniyle, birçok merkez tarafından uyku testine tercih edilir hale gelmiştir. Hastaların da uyku merkezinde uyuyamayacaklarını düşünmeleri, evdeki testleri tercih etmelerine sebep olmuştur.

Ancak evde yapılan testler hastaya ve yapan hekime  birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Hastanın veya ekibin sensörleri uygulanması ve sökmesi için birkaç kez buluşması gereklidir. Gece boyunca oluşabilecek sensör ve bağlantı sorunlarına müdahale edecek ekip olmadığından testin tekrarlanması gerekebilmektetir. Hastayı video kayıtlarından izlemek mümkün olmadığından yetersiz bilgi elde edilmesi de söz konusudur.

Ayrıca hastanın olağan ortamında olmasından kaynaklanan  sorunlar da devam etmekte ve standart bir test elde edilememektedir.

Bununla birlikte, evde uyku testi, şartlar uygun olmadığında, özellikle de sınırlı amaçlarla veya tarama amacıyla kullanabilen bir yöntemdir.

Başka bir sorun da evdeki testlerin mutlaka daha deneyimli hekimler tarafından değerlendirilme zorunluluğudur ki pratikte tam tersi yapılmakta, evde uyku testleri küçük ve sınırlı imkanları olan merkezler tarafından tercih edilmektedir.

TOP