Uzun uyuyanlar daha az ağrı hissediyor

Uzun uyuyanlar daha az ağrı hissediyor

UYKU SÜRESİNİ 2 SAAT ARTIRMAK, AĞRI ALGILAMASINI AZALTIYOR.

Gündüz aşırı uyku atakları ile ortaya çıkan narkolepsi sendromunda ağrı duyumunun arttığı birkaç senedir bilinen bir bulguydu.
Narkolepsi sendromunda söz konusu olan hipokretin eksikliği ve hipokretin eksikliğinin ağrı duyarlılığını artırdığı bilinmekteydi.
Narkolepsi de gündüz uyku atakları yanında gece uykusunun kalitesi de bozuktu.
Ayrıca, narkolepsi tedavisinde kullanılan ilaçların fibromiyalji gibi ağrılı sendromlarda kullanılabildiği gibi uyku ve ağrı arasında ilişkiler son yılllarda ortaya konulmuştu.

Yeni bir çalışma da uykunun artırılmasının da ağrı duyarlılığını azalttığı ortaya konuyor ki, geçmiş çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde beklenen bir sonuç.

Ancak ağrı gibi subjektif bir alanda yapılan çalışmaların çok sayıda denekle tekrarlanması gerekiyor.

TOP