Uzun uyuyanlar daha az ağrı hissediyor

Uzun uyuyanlar daha az ağrı hissediyor

UYKU SÜRESİNİ 2 SAAT ARTIRMAK, AĞRI ALGILAMASINI AZALTIYOR.

Gündüz aşırı uyku atakları ile ortaya çıkan narkolepsi sendromunda ağrı duyumunun arttığı birkaç senedir bilinen bir bulguydu.
Narkolepsi sendromunda söz konusu olan hipokretin eksikliği ve hipokretin eksikliğinin ağrı duyarlılığını artırdığı bilinmekteydi.
Narkolepsi de gündüz uyku atakları yanında gece uykusunun kalitesi de bozuktu.
Ayrıca, narkolepsi tedavisinde kullanılan ilaçların fibromiyalji gibi ağrılı sendromlarda kullanılabildiği gibi uyku ve ağrı arasında ilişkiler son yılllarda ortaya konulmuştu.

Yeni bir çalışma da uykunun artırılmasının da ağrı duyarlılığını azalttığı ortaya konuyor ki, geçmiş çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde beklenen bir sonuç.

Ancak ağrı gibi subjektif bir alanda yapılan çalışmaların çok sayıda denekle tekrarlanması gerekiyor.

Yasal Uyarı

Tüm gayretlerimize rağmen bu Web Sitesindeki bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Bu Web Sitesindeki hiçbir bilgi bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir. Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca size yönelik genel bilgileri içerir. Bu web sitesinde okuduğunuz bilgiler sağlık uzmanınızla olan ilişkinizin yerine geçemez. Uykum.com doktorluk yapmaz veya tıbbi hizmet ya da tavsiye sunmaz ve bu web sitesindeki bilgiler tıbbi tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Tanı ve tedavi için daima sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz

TOP