Uykusuzluk (insomnia) Nedenleri

Uyuyamama Nedenleri

Uyuyamama nedenlerinden bazıları

– Uyuyamayacağım endişesi ve korkusu ile şekillenen psikofizyolojik veya öğrenilmiş uykusuzluk
– Depresyon, anksiyete bozukluğu gibi bazı psikiyatrik hastalıkların seyri sırasında görülen uykusuzluk
– Huzursuz bacaklar sendromuna bağlı uykusuzluk
– Uykusuzluk için alınan ilaçlara ve alkole bağlı uykusuzluk
– Uykuda solunum düzensizliklerine bağlı uykusuzluk

Bunların dışında da birçok hastalığın seyri sırasında uykusuzluk ortaya çıkabilmektedir.

En sık, özellikle de çocuklarda sık gördüğümüz uykusuzluk nedenlerinden biri de fizyolojimizi dikkate almadan,

aykırı saatlerde uyuyup uyanma isteğidir ki, en kolay tedavi edilen uykusuzluk nedenlerinden biridir.

Sonuç olarak : Uykusuzluk bir hastalık değildir, uykuya dalamama, uykudan sık sık uyanma şikayeti ile ifade edilen bir belirtidir. Tedavi için bu belirtinin hangi hastalığın sonucu olduğu belirlenmelidir. Uyku ilacı veya uyku veren maddelerin tedavide ancak çok kısa süreli yeri olabilir.

Yasal Uyarı

Tüm gayretlerimize rağmen bu Web Sitesindeki bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Bu Web Sitesindeki hiçbir bilgi bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir. Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca size yönelik genel bilgileri içerir. Bu web sitesinde okuduğunuz bilgiler sağlık uzmanınızla olan ilişkinizin yerine geçemez. Uykum.com doktorluk yapmaz veya tıbbi hizmet ya da tavsiye sunmaz ve bu web sitesindeki bilgiler tıbbi tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Tanı ve tedavi için daima sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz

TOP