Uykusuzluk (insomnia) Nedenleri

Uyuyamama Nedenleri

Uyuyamama nedenlerinden bazıları

– Uyuyamayacağım endişesi ve korkusu ile şekillenen psikofizyolojik veya öğrenilmiş uykusuzluk
– Depresyon, anksiyete bozukluğu gibi bazı psikiyatrik hastalıkların seyri sırasında görülen uykusuzluk
– Huzursuz bacaklar sendromuna bağlı uykusuzluk
– Uykusuzluk için alınan ilaçlara ve alkole bağlı uykusuzluk
– Uykuda solunum düzensizliklerine bağlı uykusuzluk

Bunların dışında da birçok hastalığın seyri sırasında uykusuzluk ortaya çıkabilmektedir.

En sık, özellikle de çocuklarda sık gördüğümüz uykusuzluk nedenlerinden biri de fizyolojimizi dikkate almadan,

aykırı saatlerde uyuyup uyanma isteğidir ki, en kolay tedavi edilen uykusuzluk nedenlerinden biridir.

Sonuç olarak : Uykusuzluk bir hastalık değildir, uykuya dalamama, uykudan sık sık uyanma şikayeti ile ifade edilen bir belirtidir. Tedavi için bu belirtinin hangi hastalığın sonucu olduğu belirlenmelidir. Uyku ilacı veya uyku veren maddelerin tedavide ancak çok kısa süreli yeri olabilir.

TOP